Falu Lasarett (AT)

Uppdaterat 20190201


Korta fakta

Stad

Falun.

Sjukhus

Falu lasarett med primärvårdsplacering i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller Ludvika

Antal AT Block

16 st.

Längd

21 månader.

Ingångslön

32 500 kr/månad. (2019- års nivå)

Lön efter 18 mån

37 200 kr/månad.

Studiepott

Extern kurs alternativt AT-stämma.

Betald AT-stämma

Ja, vid ett tillfälle/block inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 450.

Upptagningsområde

Ca 277 000.

Antal sökande/block

20 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig per huvudavsnitt.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 timmar per vecka.

Undervisning

4 timmar per vecka.

Självstudier

4 tim/vecka under primärvårdsplaceringen.

Ledarskapsutbildning

En ledarskapsdag.

Jourupplägg

Dag-, kväll- och helgjourer. Alla jourer görs tillsammans med erfaren läkare.

Ensamma jourer

Ingen ensam nattjour

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja, inom upptagningsområdet Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika

ST-tjänster

Erbjuds i de flesta fall.

Möjligheter till vikariat

Ja, i de flesta fall.

Obesatta tjänster

Kontinuerlig rekrytering.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt beslut om behörighet från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

7-8, 11-13 mars 2019

Intervjuperiod

4-5 samt 8-10 oktober 2019

Besked

14 mars 2019

Start

Mitten av augusti samt november 2019

Bo & leva

Personalbostad

Begränsat antal.

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

ca 36 500.

Invånare i kommun

ca 56 000.

Kommunikationer

Ja.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor

Hanna Tingård

hanna.tingard@ltdalarna.se

Studierektor inom psykiatri

Sofia Ohlsson

sofia.ohlsson@ltdalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin, Falun, Borlänge , Säter, Gagnef

Candell Candell

linda.candell@ltdalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin Ludvika

Magdalena Wide

magdalena.wide@ltdalarna.se

AT-ansvarig

Eva lööf

eva.loof@ltdalarna.se

023-49 06 95