Top Pic

Gävle sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180807

Välkommen till Region Gävleborg
Vi erbjuder dig goda utsikter till en spännande karriär i en livskraftig miljö.

Hos oss får du bra möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Du kan söka AT i Gävle och i Hudiksvall.

Gävle sjukhus är ett av två akutsjukhus i Region Gävleborg med ett upptagningsområde på ca 170 000 invånare. Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare.

Vi erbjuder:

-Introduktion samt fyra veckors primärvårdsstart
- Huvudhandledare
- Personlig handledare på varje huvudavsnitt
- Grupphandledning
- Schemalagd utbildning
- Utbildningskonto, 12 500 kr under utbildningstiden
- Utbildning i försäkringsmedicin
- Ledarskapsutbildning
- Deltagande i AT-stämman
- ATLS-utbildning
- AMLS-utbildning
- Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön.

Korta fakta

Stad

Gävle.

Sjukhus

Gävle sjukhus.

Antal AT Block

28 st/år.

Längd

21 månader.

Ingångslön

32 500 kr.

Lön efter 18 mån

37 000 kr.
(Lönepåslag: Efter 6 mån: 1000 kr, efter 12 mån 1000 kr, efter 18 mån: 2500 kr)

Studiepott

12 500 kr.

Betald AT-stämma

Ja, samt resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 275 st

Upptagningsområde

Ca 190 000

Antal sökande/block

Ca 12 st

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare på varje klinik samt en huvudhandledare under hela AT-tjänstgöringen.

Introduktion

Två gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra v tjänstgöring inom primärvården. En veckas introduktion i samband med starten på kirurgen, medicin och psykiatrin. ATLS samt AMLS ingår.

Arbetstid per vecka

40 tim/v.

Undervisning

Schemalagd undervisning varje fredag em under slutenvårdsplaceringen. Undervisning inom psykiatri och allmänmedicin sker under placeringstillfället.

Självstudier

Ej schemalagda.

Ledarskapsutbildning

Ja, två dagars internat.

Jourupplägg

Kvällsjour, nattjour, helgjour.

Ensamma jourer

Enbart på ortopeden och psykiatrin, men med ett gott stöd från bakjouren i hemmet. På övriga placeringar är man inte ensam.

Vårdcentralsplacering annan ort

Placering i Gästrikland eller södra Hälsingland.

ST-tjänster

Ja, vissa enheter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Finns inom vissa specialiteter.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

Ansökan ska vara inkommen senast den 3 oktober, 2018.

Intervjuperiod

8-9 oktober, 2018.

Besked

10 oktober, 2018.

Start

11 februari alternativt 13 maj, 2019.

Övrigt

Möjlighet att auskultera utomlands två v med bibehållen lön.

Start

Februari och maj 2018

Start

Augusti och november 2018

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Relativt god

Invånare i tätort

ca 100 000 st.

Invånare i kommun

Ca 281 000

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus, Vårdcentral

Kontakta oss

AT-chef

Agneta Brunzell

agneta.brunzell@regiongavlebo...

026-15 44 12

Studierektor

Arbër Maxhuni

arber.maxhuni@regiongavleborg.se

Studierektor

Johanna Roos

johanna.roos@regiongavleborg.se

Studierektor

Kristofer Rahl

kristofer.rahl@regiongavlebor...

Ansökan och information

» Webbsida