Top Pic

Hudiksvalls sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180823

Välkommen till Region Gävleborg!

Vi erbjuder dig goda utsikter till en spännande karriär i en livskraftig miljö.

Hos oss får du bra möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Du kan söka AT i Hudiksvall och i Gävle.

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län med ett upptagningsområde på ca 100 000 invånare. Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Det finns studierektorer inom både slutenvård och primärvård. På klinikerna finns utbildningsansvariga läkare.

Vi erbjuder:

- Introduktion samt primärvårdsstart
- Huvudhandledare
- Personlig handledare på varje huvudavsnitt
- Grupphandledning
- AT-utbildningsdagar
- Auskultationsvecka på ÖNH, ögon, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen
- Schemalagd AT-undervisning
- Utbildningskonto, 12 500 kr under utbildningstiden
- Utbildning i försäkringsmedicin
- Ledarskapsutbildning
- Deltagande i AT-stämman
- ATLS-utbildning
- AMLS-utbildning
- Möjlighet till utlandspraktik, upp till 2 veckor, med bibehållen lön

Korta fakta

Stad

Hudiksvall.

Sjukhus

Hudiksvalls sjukhus.

Antal AT Block

8 - 9 block/termin

Längd

21 månader.

Ingångslön

Från 32.500 kr/månad (avser 2018)

Lön efter 12 mån

I nuläget lönejusteringar efter 6, 12 och 18 månader.

Studiepott

12 500 kr.

Betald AT-stämma

Ja.

Antal anställda läkare

Ca 200

Upptagningsområde

Ca 100 000.

Antal sökande/block

13 sökande/block.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare per huvudavsnitt, en huvudhandledare samt en grupphandledare under hela AT-tiden.

Introduktion

Två gemensamma introduktionsveckor (inkl ATLS-utb alt AMLS-utb) samt fyra veckors placering inom primärvården.

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka (exkl jour).

Undervisning

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården 2 timmar/vecka under terminstid. Inom primärvården heldagar med AT-utbildning. AT-utbildningsdagar ca 2 ggr/termin för alla AT-läkare oavsett placering. Undersökningsteknik inom ögon/ÖNH och auskultationsdagar inom ögon, ÖNH, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen.

Självstudier

Ej schemalagda inom slutenvården. 4 tim/vecka inom primärvården.

Ledarskapsutbildning

Ja, två dagars internat.

Jourupplägg

Kvällsjour, nattjour, helgjour.

Ensamma jourer

Ja, kan förekomma, efter inskolning och med stöd av bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Placering i hela Hälsingland.

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Goda

Obesatta tjänster

Behov finns inom flera specialiteter.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

3 oktober 2018.

Intervjuperiod

8-11 oktober 2018.

Besked

Snarast möjligt efter intervjuperiod.

Start

11 februari respektive 25 februari 2019.

Bo & leva

Personalbostad

Finns.

Bostadsmarknad

Relativt god.

Invånare i tätort

Drygt 16.000.

Invånare i kommun

37.400.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus, Vårdcentral

Kontakta oss

AT-samordnare/AT-chef

Ulrika Björs

ulrika.bjors@regiongavleborg.se

0650-92 488

Studierektor primärvården i Hälsingland

Elisabeth Månsson Rydén

elisabeth.mansson.ryden@regio...

0651-17 001

Studierektor slutenvård Hudiksvall

Karin Sköldefors

karin.skoldefors@regiongavleb...

0650-92 000 (vxl)

Facklig representant för SYLF

Björn Österberg

bjorn.osterberg@regiongavlebo...

(vxl): 0650-92 000

Ansökan och information

» Webbsida