Top Pic

Centralsjukhuset Kristianstad (AT)

Uppdaterat 20180823

Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, är ett av fyra akutsjukhus i Region Skåne. Sjukhuset har drygt 2 000 medarbetare. På CSK får du alla möjligheter att vidareutvecklas och få en bra klinisk grund inför din vidare väg mot specialistkompetens. Till Kristianstad söker man sig som AT-läkare för att få en bra klinisk kompetens, både i teori och i praktik. Sjukhuset är tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och få delta aktivt, att vara en viktig kugge i vårt hjul, samtidigt som det är tillräckligt stort för att vara ett komplett akutsjukhus.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Korta fakta

Stad

Kristianstad.

Sjukhus

Centralsjukhuset Kristianstad.

Antal AT Block

13 st/termin.

Längd

18 månader.

Ingångslön

29 500 enligt 2018 års nivå, individuella löneförhandlingar, tidigare erfarenhet kan påverka ingångslönen. Ingångslönen för 2019 är inte klar än.

Lön efter 12 mån

Individuell lönerevision efter 12 månaders AT inom ramen för Region Skånes riktlinjer

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriskt för alla AT-läkare.

Betald AT-stämma

Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med 3 dagars föreläsningar, seminarier och workshops.

Antal anställda läkare

Ca 220.

Upptagningsområde

Ca 170 000.

Antal sökande/block

6 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Individuell handledning på respektive klinik samt deltagande i reflektionsgrupp.

Introduktion

4 dagars gemensam introduktion vid AT- start samt introduktion vid varje tjänstgöringsavsnitt.

Arbetstid per vecka

40 timmar ordinarie arbetstid med undantag för partiellt föräldralediga. Jourtjänstgöring förekommer.

Undervisning

Gemensamt program en dag/månad med gemensamt generellt program samt klinikvis undervisning. Sedan tillkommer bland annat akutsjukvårdskurs, sjukskrivningens praktik, traumautbildning samt AT-ting 3 dagars internat med föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i reflektionsgrupp ingår.

Självstudier

3 dagar i samband med AT-tentamen samt tentamensdagen.

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Natt- och helgjourer tillsammans med mellanjour på avsnitten opererande specialiteter och internmedicin.

Ensamma jourer

Ingen ensam nattjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplaceringen sker på vårdcentraler inom sjukhusets upptagningsområde, t ex Kristianstad, Åhus, Tollarp, Brösarp mfl.

ST-tjänster

AT-läkarna utgör en stor rekryteringsbas.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Nej.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen eller motsvarande samt vikariatstid som underläkare. För övriga kvalifikationer se annons på www.skane.se/ledigajobb

Sista ansökningsdatum

24 september 2018

Intervjuperiod

1-4 oktober 2018

Besked

Snarast efter intervjuerna.

Start

1 mars och 1 juni 2019.

Sista ansökningsdatum

3 oktober.

Sista ansökningsdatum

3 oktober, kl. 16.00.

Intervjuperiod

8-10 oktober.

Start

Start 6 block februari, 6 block april.

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Hyfsad, enklara utanför centrala Kristianstad.

Invånare i tätort

ca 33 000

Invånare i kommun

ca 76 000

Kommunikationer

Goda.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Björn Jönsson

bjorn.a.jonsson@skane.se

AT- studierektor

Marja Jurvanen

marja.jurvanen@skane.se

AT-samordnare

Elna Nilsson

elna.c.nilsson@skane.se

044-309 26 37

Ansök här:

» Webbsida