Top Pic

Läkare Utan Gränser

Just nu, när du läser detta, kan någon av våra fältarbetare behandla ett undernärt barn, en annan fundera över var latrinerna ska stå i ett flyktingläger och en tredje lägga om en skottskada samtidigt som han lyssnar på en förtvivlad mans berättelse om hur hans by attackerades.

Att arbeta för Läkare Utan Gränser är en utmaning. Fältarbetet ger dig möjlighet att hjälpa människor på ett konkret sätt där behoven är som störst. Du gör en oerhört viktig insats som är utvecklande både personligt och professionellt, samtidigt som du får en erfarenhet för livet.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som finns på plats i ett 60-tal länder runtom i världen och rekryterar medicinsk personal såsom Läkare, Infektionsläkare, Gynekologer, Kirurger, Narkosläkare, Narkossjuksköterskor, Operationssjuksköterskor, Pediatriker, Sjuksköterskor och Barnmorskor.

Om du vill veta hur det är att arbeta i fält finns flera slags upplevelser på Läkare Utan Gränsers webbplats. Här du kan ta del av våra filmer (se ett par av dem här nedan), bloggar, reseberättelser, intervjuer och praktisk information om hur du själv kan bli fältarbetare.

Film: Narkosläkaren Henrik Jörnvall, Haiti


Film: Sjuksköterskan Anna Thomson, Sierra Leone

Sektor:
Ideell

Bransch:
Ideell organisation

Kontakta oss

Kontoret

Läkare Utan Gränser
Gjörwellsgatan 28, 4 trappor
Box 34048
100 26 Stockholm

Tel. (vxl): 010-199 32 00

» Webbsida

MER INFORMATION OCH UPPLEVELSER:

Läs mer om fältarbete:

» Webbsida

Berättelser från fält:

» Webbsida

Var med i våra sociala nätverk:

Facebook
Twitter