Danderyds Sjukhus AB (AT))

Uppdaterat 20170912

Korta fakta

Stad

Stockholm, Danderyd.

Sjukhus

Danderyds Sjukhus.

Antal AT Block

Längd

Ingångslön

Lön efter 12 mån

Studiepott

Betald AT-stämma

Antal anställda läkare

Upptagningsområde

Antal sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

Introduktion

Arbetstid per vecka

Undervisning

Självstudier

Ledarskapsutbildning

Ensamma jourer

Vårdcentralsplacering annan ort

ST-tjänster

Möjligheter till vikariat

Obesatta tjänster

Praktisk information

Kvalifikationer

Sista ansökningsdatum

Intervjuperiod

Besked

Start

Bo & leva

Personalbostad

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

Invånare i kommun

Kommunikationer

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus