Akademiska sjukhuset (AT)

Uppdaterat 20170831

SAKNAR INFO

Korta fakta

Stad

Uppsala.

Sjukhus

Akademiska sjukhuset.

Antal AT Block

Längd

Ingångslön

Lön efter 12 mån

Studiepott

Betald AT-stämma

Antal anställda läkare

Upptagningsområde

Antal sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

Introduktion

Arbetstid per vecka

Undervisning

Självstudier

Ledarskapsutbildning

Ensamma jourer

Vårdcentralsplacering annan ort

ST-tjänster

Möjligheter till vikariat

Obesatta tjänster

Praktisk information

Kvalifikationer

Sista ansökningsdatum

Intervjuperiod

Besked

Start

Bo & leva

Personalbostad

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

Invånare i kommun

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus