Top Pic

Skånes universitetssjukhus (AT)

Uppdaterat 20190130

Att vara AT-läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund är fyllt med möjligheter....

... du får en bred och spännande utbildning
Under sjukhusavsnittet tjänstgör du inom akutsjukvård, internmedicin, elektiv kirurgi, samt fyra veckor inom valfri specialitet. Inom psykiatri tjänstgör du inom allmänpsykiatri, akutpsykiatri och psykos. Du kan också välja att tjänstgöra vid beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Allmänmedicin är förlagd på en vårdcentral i sydvästra och mellersta Skåne. På vårdcentralen får du arbeta med mottagningsarbete, samt du får se hur de andra i primärvården arbetar.

... du möter du ett stort och brett patienturval
Varje dag kommer 400 personer till SUS två akutmottagningar och SUS har ett upptagningsområde på ca 1,7 miljoner människor

... du är en av ca 12 000 medarbetare på Sveriges tredje största universitetssjukhus - en arbetsplats med 100 olika kompetenser och stora utvecklingsmöjligheter

... du har tillgång till internationellt ledande forskning
Upp till hälften av våra utlysta tjänster kan komma att tillsättas som forskar-AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen.

... du får kontinuerligt både teoretiska och praktiska utbildningar

... du anser att välkomnande, drivande, omtanke och respekt är viktiga ledord

Om ovanstående låter intressant är du välkommen med din ansökan till Skånes universitetssjukhus! Vi tillsätter 64 AT-tjänster per år, där hälften får huvudsaklig tjänstgöring i Malmö och hälften i Lund. Mer information om AT på SUS finns i högermenyn.
Korta fakta

Stad

Malmö och Lund

Sjukhus

SUS- Skånes universitetssjukhus.

Antal AT Block

32 st med start hösten 2019, varav ca hälften forskar- AT och två AT med barnspår

Längd

18 månader vid ordinär AT och vid barn-AT samt 24 månader vid forskar-AT

Ingångslön

30 200 kr (2019 års nivå) enligt Region Skånes lönepolicy

Lön efter 12 mån

Individuell prövning, påslag på upp till max 5%

Studiepott

Ingen individuell. Region Skåne har ett brett kursutbud som AT-läkarna kan ta del av.

Betald AT-stämma

Ja,Region Skånes AT-ting under 3 dagar i november, en gång under AT.

Antal anställda läkare

Ca 2500

Upptagningsområde

Ca 700 000

Antal sökande/block

5 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Mentor som följer med under hela AT och grupphandledning under medicin, kirurgi, akutsjukvård och psykiatri. Personlig handledare under allmänmedicin.

Introduktion

Sjukhusavsnittet inleds med en veckas introduktion, där halva veckan är en kurs i akutsjukvård på Practicum Clinical Skills Centre. Inför psykiatriavsnittet ges en halvdags gemensam introduktion. Individuell introduktion på respektive vårdcentral.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

Akutrumsövning i team med sköterskor, läkemedelshantering, praktisk sjukskrivningskunskap, utbildningsdagar i medicin och kirurgi, samt kontinuerliga seminarier under avsnitten psykiatri och allmänmedicin.

Självstudier

Tre inläsningsdagar i samband med AT-tentan

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Schemalagd jour förekommer, varav en obligatorisk nattjoursvecka under sjukhusavsnittet.

Ensamma jourer

Nej, all jourtjänstgöring är under handledning tillsammans med erfaren kollega.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja, inom sydvästra och mellersta Skåne.

ST-tjänster

Annonseras.

Möjligheter till vikariat

Varierande beroende på specialitet.

Praktisk information

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett speciellt intresse för SUS som en framtida arbetsgivare. Läkarexamen och kunskaper i svenska språket lägst C1. Forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare i Skåne är meriterande. Annan arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården och andra verksamheter, vägs in i bedömningen. Vi fäster även stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdatum

24 februari (Observera att SUS har en tidigare sista ansökningsdag än övriga förvaltningar i Region Skåne)

Intervjuperiod

18-21 mars 2019

Besked

22 mars 2019

Start

2 september respektive 2 december 2019

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Invånare i tätort

91 000 i Lund och 312 000 i Malmö

Invånare i kommun

122 000 i Lund och 335 000 i Malmö

Kommunikationer

Goda.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Ulrika Uddenfeldt Wort

ulrika.uddenfeldtwort@skane.se

046-17 23 96

AT-samordnare

Pia Johansson

pia.k.johansson@skane.se

046-17 37 70

Studierektor

Pernilla Sahlstrand-Johnsson

Pernilla.SahlstrandJohnson@sk...

046-17 17 76

Ansökan är öppen 8/2-24/2, Läs mer och ansök här:

» Webbsida