AT i Västmanland

Uppdaterat 20170209

SAKNAR INFO

Korta fakta

Stad

Västerås/Köping.

Sjukhus

Västerås sjukhus, samt att du kan göra delar av placeringen vid Köpings sjukhus. Allmänmedicinplacering på vårdcentral i Västerås eller i länet.

Antal AT Block

Längd

Ingångslön

Studiepott

Betald AT-stämma

Antal anställda läkare

Upptagningsområde

Antal sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

Introduktion

Arbetstid per vecka

Undervisning

Självstudier

Ledarskapsutbildning

Jourupplägg

Ensamma jourer

Vårdcentralsplacering annan ort

ST-tjänster

Möjligheter till vikariat

Obesatta tjänster

Praktisk information

Kvalifikationer

Sista ansökningsdatum

Intervjuperiod

Besked

Start

Start

Start

29/8 2018 (4 AT)och 28/11 2018(4 AT)

Start

190227 samt 190527

Besked

Start

Bo & leva

Personalbostad

Bostadsmarknad

Invånare i tätort

Invånare i kommun

Kommunikationer

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus