Avesta Lasarett (AT)

Uppdaterat 20190201

Korta fakta

Stad

Avesta.

Sjukhus

Avesta Lasarett

Antal AT Block

7 block/termin.

Längd

21 månader.

Ingångslön

33 000 kr/månad.

Lön efter 12 mån

Lägst 35 500 kr/mån

Studiepott

Nej. Under AT- tiden får du välja på en extern kurs relevant för AT alt. AT-stämman.

Betald AT-stämma

Ja, en gång/block inkl resa och logi, alt. en extern kurs.

Antal anställda läkare

Ca 20.

Upptagningsområde

Ca 38 400

Antal sökande/block

45 sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare vid varje klinik

Introduktion

ja, 1 vecka allmän intro vid start och sedan klinikintroduktion

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka.

Undervisning/Självstudier

Undervisning 2-4 tim/v under de första
15 månaderna. Under allmänmedicinplac. oftast självstudier 4tim/v, men med något gemensamt utbildningstillfälle per månad.

Självstudier

Under allmänmedicinplaceringen 4 tim/vecka på arbetsplatsen.

Ledarskapsutbildning

Ja, en ledarskapsdag.

Jourupplägg

Kvällar och helger till 21:00.

Ensamma jourer

Ingen ensam nattjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplacering inom upptagningsområdet Avesta- Hedemora komun

ST-tjänster

Ja, inom vissa specialiteter

Möjligheter till vikariat

Ja, i de flesta fall.

Obesatta tjänster

Några vakanser

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt beslut om behörighet från socialstyrelsen.Vid socialstyrelsens krav på författningskurs skall denna vara godkänd vid ansökan.

Sista ansökningsdatum

6 mars 2019

Intervjuperiod

7-8 samt 11-12 mars 2019

Besked

Direkt efter avslutad rekryteringsprocess.

Start

Augusti och November 2019

Bo & leva

Personalbostad

Ja

Bostadsmarknad

Relativt god

Invånare i tätort

ca 15 000

Invånare i kommun

ca 22 800.

Kommunikationer

Tåg och buss. (Gratis att åka på busslinjer inom Avesta kommun)

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Studierektor

Johanna Pallin

Johanna pallin@ltdalarna.se

Studierektor inom psykiatri

Sofia Olsson

sofia.olsson@ltdalarna.se

Studierektor inom allmänmedicin

Edvin Hammargren

edvin.hammargren@ltdalarna.se

SYLF

Simon Mellerstedt

simon.mellerstedt@ltdalarna.se

AT Chef/ AT- ansvarig

Carina Hedberg

carina.hedberg@ltdalarna.se

0226-49 62 19