Top Pic

Välkommen att arbeta hos oss!

Folktandvården Gotland bedriver modern hälsoinriktad tandvård. Du kommer att få användning av hela din kompetens, barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård då patienterna är i olika åldrar.

Folktandvården finns utspridd på hela Gotland och erbjuder tandvård på lika villkor till hela öns befolkning.

Du som börjar jobba hos oss kommer att få goda möjligheter till utveckling, främst med anledning av den breda kompetens som finns på klinikerna.

Det finns även möjlighet att nischa sig inom något område.

Hitta lediga tjänster och läs mer om att arbeta hos oss här.

Sektor:
Offentlig

Kontakta oss

Tandvårdschef

Göran Gynther

goran.gynther@gotland.se

Tel: 0498-26 84 27

Läs mer om

Folktandvården på Gotland

» Webbsida

Läs mer på vår hemsida

Region Gotland

» Webbsida

Läs mer om

Flytta till Gotland

» Webbsida

Följ oss på Facebook

» Webbsida

Lediga jobb i
Region Gotland just nu

» Webbsida