Kungälvs sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180831

SAKNAR INFO

Korta fakta

Stad

Kungälv.

Sjukhus

Kungälvs sjukhus.

Antal AT Block

Längd

Ingångslön

Lön efter 12 mån

Studiepott

Betald AT-stämma


Antal anställda läkare

Upptagningsområde


Antal sökande/block

Jobba här

Mentor/handledare

Introduktion


Arbetstid per vecka


Undervisning

Självstudier

Ledarskapsutbildning

Jourupplägg

Ensamma jourerVårdcentralsplacering annan ort

ST-tjänster


Möjligheter till vikariat

Obesatta tjänster

Praktisk information

Kvalifikationer

Sista ansökningsdatum


Intervjuperiod

Besked


Start

Bo & leva

Personalbostad


Bostadsmarknad

Invånare i tätort

Invånare i kommun

Kommunikationer

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus