Profil

Top Pic

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (AT)

Uppdaterat 20170901

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning. Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och primärvårdstjänstgöringen till vårdcentraler i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Vi erbjuder dig

- Möjlighet att vara delaktig och skräddarsy din
  AT-utbildning
- Ett AT- utvecklingsprogram med
  ledarskapsutbildning och kvalitets- och   förbättringsarbete
- Kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
- AT-forum, AT-stämma, kurser och konferenser
  utifrån behov och intresse samt mycket goda   möjligheter till forskning
- En välfungerande organisation för AT med medveten
  satsning på yrkesmässig och personlig utveckling
  och kontinuerlig kvalitetssäkring
- En strukturerad slutenvårdstjänstgöring och
  primärvårdstjänstgöring med ”proffshandledning"

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av sex förvaltningar som erbjuder AT-tjänstgöring inom Västra Götalandsregionen. Se länkar till höger.

Korta fakta

Stad

Göteborg.

Sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Primärvårdstjänstgöringen fördelas mellan vårdcentraler i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Antal AT Block

20 st/termin, varav 10 forskar-AT-block.

Längd

21 månader, alt 27 månader (forskarblock).

Ingångslön

29 300 kr/månad (2017 års nivå)

Lön efter 12 månaders anställningstid

Individuell lönesättning utifrån gällande lönekriterier. Forskar-AT ger legitimerad läkares lön sista 6 månaderna.

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 2 000.

Upptagningsområde

Ca 700 000.

Antal sökande/block

29 personer, (forskarblock 5 personer)

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig handledare vid varje tjänstgöringsavsnitt samt två handledare per fem AT-läkare i regelbunden grupphandledning var fjärde vecka under hela AT-perioden.

Introduktion

5 dagar, varav 1 dags introduktion till sjukhuset och 4 dagar personligt utvecklingsprogram inklusive introduktion till AT-ledarskap.

Arbetstid per vecka

40 tim/vecka.

Undervisning

AT på SU sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och handledning. Vi har en mångfacetterad verksamhet och ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Vi erbjuder dig en unik AT-utbildning med 1-2 veckors förbättringsprojekt, kurs i akut omhändertagande med simulatorträning och mycket goda möjlighet till forskning. Utbildningspott finns för professionell utveckling bl a för AT-stämma, AT-forum, akutdagar och deltagande i egen vald kurs eller konferens. Klinikbunden undervisning under slutenvårdsplaceringen, obligatoriska utbildningsdagar en gång per månad (ca 10st/år) samt regelbundna utbildningstillfällen under primärvårdsplaceringen ingår. Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt samtliga delar i AT-utbildningen, vilket inkluderar feedback till såväl verksamheterna som till AT-läkarna.

Självstudier

Tid finns för självstudier utifrån avtal med AT-verksamheterna.

Ledarskapsutbildning

Ingår.

Jourupplägg

Förstärkningsjour dag, kväll, natt.

Ensamma jourer

Ja, utifrån kunnande och kompetens.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplacering i Göteborg med omnejd - i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Ett fåtal vakanser.

Praktisk information

Kvalifikationer

Forskningsmeriter, erfarenhet av läkararbete, undervisnings- och administrativa meriter, utvecklingsarbete och/eller handledningsmeriter.

Sista ansökningsdatum

Forskar-AT 27 september och vanlig-AT 4 oktober 2017.

Intervjuperiod

9-13 oktober 2017.

Besked

Senast vecka 42 eller 43 2017.

Start

29 januari 2018 samt 23 april 2018.

Bo & leva

Personalbostad

Finns ej.

Bostadsmarknad

Svår i de centrala delarna.

Invånare i tätort

Omkring 550 000

Invånare i kommun

Över 930 000.

Kommunikationer

Mycket goda.

Väntetid dagisplats

Kontakta kommun.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om AT-rekrytering

su.at@vgregion.se

AT-läkarchef

Erik Hulegårdh

erik.hulegardh@vgregion.se

0700-81 65 61

AT-läkarchef

Karolina Larsson

karolina.e.larsson@vgregion.se

0700-81 65 73

Utbildningsledare

Carin Holm

carin.holm@vgregion.se

0700- 82 50 97

HR-administratör

Emelie Bilger

emelie.bilger@vgregion.se

Ansökan och mer information:

» Webbsida

Mer om AT i Västra Götalandsregionen:

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i Västra Götalandsregionen

Kungälvs sjukhus

Alingsås Lasarett

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla

Frågor om ifyllnad av ansökan webbsuport

0520- 58 00 50