Profil

Top Pic

Sunderby sjukhus (AT)

Uppdaterat 20170905

Hos oss är du doktor från första dagen. Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar för att du på ett optimalt sätt ska få använda och utveckla dina kunskaper i praktiken.

Sunderby sjukhus är kompetenscentrum för sjukvården i Norrbotten. Det fungerar som länssjukhus för hela länet, dels som länsdelssjukhus för befolkningen i Luleå och Boden. Sunderby sjukhus är designat och utrustat för att stimulera till nya arbetssätt i vården. För närvarande genomgår sjukhuset om och tillbyggnad med anledning av att läkarutbildningen vid Umeå universitet är regionaliserad och Sunderby sjukhus är ett av utbildningssjukhusen.

Välkommen som AT-läkare på Sunderby sjukhus!

Korta fakta

Stad

Luleå.

Sjukhus

Sunderby sjukhus.

Antal AT Block

VT 4 block, HT 5 block

Längd

21 månader

Ingångslön

32 000/mån (Lönenivå 2017)

Lön efter 18 mån

34 500 kr

Studiepott

Varje AT-läkare blir erbjuden ett utbildningsprogram med bland annat en veckas traumautbildning samt en veckas utbildning i skadehandläggning i vintermiljö. Denna utbildning sker i Riksgränsen. Du erbjuds en veckas studiebesök/utbildning någonstans inom EU. Vi erbjuder också kurs i Försäkringsmedicin.

Betald AT-stämma

Erbjuds ej.

Antal anställda läkare

Ca 245.

Upptagningsområde

Ca 250 000.

Antal sökande/block

7 st

Jobba här

Mentor/handledare

En huvudhandledare och en personlig handledare/huvudavsnitt.

Introduktion

2 veckor, inkl 1 vecka akutmedicinutbildning

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

1 em/vecka samt klinikbunden undervisning.

Självstudier

1 em/månad samt 2 dagar i samband med AT-tentamen.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Varierar mellan klinikerna. Nattjour inom medicin och psykiatri. Nattjoursvecka under kirurgplaceringen.

Ensamma jourer

Ingen ensam nattjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Luleå och Boden. Valfritt med någon månad i glesbygd. Väljer man glesbyggd får AT-läkaren dagligpendla med leasingbil eller fri bostad på den orten och veckopendla.

ST-tjänster

Erbjuds oftast.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

vakanser finns

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Sista ansökningsdatum

4 oktober 2017

Intervjuperiod

Vecka 41-42 2017

Besked

Senast tre veckor efter sista ansökningsdatum.

Start

Fyra block startar 29 januari 2018 och tre block startar 30 april 2018. De AT-läkare som får block med sen start är även anställd v 5-6 för introduktion och kurs i akutmedicin. Normalt finns det vikariatsmöjligheter för den som vill jobba fram till den ”riktiga” AT-starten.

Bo & leva

Personalbostad

Finns tillgänglig för korttidsboende (3 månader).

Bostadsmarknad

Ganska bra.

Invånare i tätort

50 000

Invånare i kommun

75 000

Kommunikationer

Täta bussturer.

Väntetid dagisplats

Finns men inte inom alla bostadsområden.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

Ansökan via e-post

Ladda ner ansökningsblankett under Bilagor & länkar längst ner och skicka till:

regionnorrbotten@norbotten.se

AT-samordnare

Ulrica Larsson

ulrika.v.larsson@norrbotten.se

Tfn: 0920-28 46 73; 070-205 29 95

Studierektor sv

Maria Backman

maria.backman@norrbotten.se

Tfn: 0920-28 34 70

Studierektor (pv)

Marie Molin

mari.mollin@norrbotten.se

Tfn: 0920-26 79 56

AT- läkare

Evelina Lilja

evelina.lilja@norrbotten.se

(vxl): 0920-28 20 00