Top Pic

Blekingesjukhuset Karlskrona (AT)

Uppdaterat 20190122

Välkommen till Blekinge!
I Blekinge ligger allt så nära. Man kan leva på landet och jobba i staden. Eller tvärtom. Man kan bo stort eller smått, havsnära eller mitt i skogen. Man behöver sällan kompromissa mellan fritid, jobb, skola, barnomsorg, föreningsliv och boende. Vi som bor här kan pendla genom hela länet på samma tid som det tar för storstadens förortsbor att ta sig till och från jobbet.

Som AT-läkare i Region Blekinge erbjuder vi dig möjlighet att bli doktor på riktigt, ta mycket ansvar och få bra stöd och trygghet av kollegor, handledare och studierektorer.

Vi erbjuder dig möjlighet att påverka startdatum och till viss del även innehåll (flexibel månad).

Varje torsdagseftermiddag är schemalagd för utbildning och självstudier. Vi är generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser. Alla som antas till AT-stämman beviljas tjänstledighet med lön och övriga förmåner.

AT-läkarna utgör grunden i vår långsiktiga läkarrekrytering och det finns därför goda möjligheter att fortsätta att specialistutbilda sig hos oss.

Korta fakta

Stad

Karlskrona.

Sjukhus

Blekingesjukhuset Karlskrona.

Antal AT Block

14 st/termin. (Totalt för Region Blekinge)

Längd

21 månader.

Ingångslön

34 200 kr/månad.

Lön efter 18 mån

Tillägg efter 12 månader +500 kr/månad samt efter 18 månader +3000 kr/månad.

Studiepott

I mån av tid och plats, avgör mängden resurser som kan avsättas till valfria kurser/konferenser.

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa och logi.

Antal anställda läkare

Ca 260.

Upptagningsområde

Ca 90 000.

Antal sökande/block

12 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig per huvudavsnitt samt en personlig under hela AT-perioden.

Introduktion

2 veckor.

Arbetstid per vecka

Enl avtal.

Undervisning

4 tim per vecka.

Självstudier

En torsdagseftermiddag per månad eller askultation.

Ledarskapsutbildning

1 dag.

Ensamma jourer

På medicin och psykiatrin.

Sjukhusplacering

Under sjukhusplaceringarna kommer tjänstgöring att vara förlagd både till Karlskrona och Karlshamn.

Vårdcentralsplacering/psykiatriplacering annan ort

Placering kan förekomma inom 3 mils radie.

ST-tjänster

Erbjuds inom vissa specialiteter.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Ja, ca 4 %.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, eller beslut från socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

6 mars kl 16.00.

Intervjuperiod

11-13 mars.

Besked

Inom ett par veckor.

Start

6 block september, 6 block november.

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Bra.

Invånare i tätort

ca 36 000

Invånare i kommun

ca 67 000

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR konsult, Landstinget Blekinge

Mats Magnusson

mats.magnusson@ltblekinge.se

0455-73 42 02

Studierektor Psykiatri

Lisa Hägg

lisa.hagg@ltblekinge.se

0455-73 10 00 vx

Studierektor Blekingesjukhuset

Erik Norén

erik.noren@ltblekinge.se

(vxl) 0455- 73 10 00

Studierektor Primärvården

Stina Hasselgren Martin

stina.hasselgren-martin@ltble...

0455-7310 00 (vxl)

AT-läkare

Eline Boesen

eline.boesen@ltblekinge.se

(vxl) 0455- 73 10 00

Ansökan mailas till

at-ansokan@ltblekinge.se

» Webbsida